8.1.06

Polskie Radio udostępni swoje archiwa w internecie

„Gazeta Wyborcza" informuje, że Polskie Radio będzie udostępniać w internecie materiały fonograficzne ze swojego archiwum.

Znajdą się one w Polskim Słowniku Biograficznym, zamieszczonym na portalu internetowym Telewizji Polskiej. Umowę w tej sprawie podpisali prezesi zarządów Polskiego Radia i Telewizji - Andrzej Siezieniewski i Jan Dworak.

Partnerem projektu jest Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: „Gazeta Wyborcza"

> Tag:

Brak komentarzy: