8 grudnia 2005

„Puls Biznesu", „Gazeta Olsztyńska" i „Gazeta Poznańska" wyróżnione w konkursie European Newspaper Award

Trzy polskie gazety: „Puls Biznesu", „Gazeta Olsztyńska" i „Gazeta Poznańska" otrzymały nagrody w konkursie „European Newspaper Award” na najlepszy design dzienników w Europie.

 • „Puls Biznesu" otrzymał nagrodę w kategorii Dzienniki Krajowe za cztery okładki oraz za sześć czołówek działów. „Puls Biznesu" zdobył już wiele nagród, w tym nagrodę za najlepszy Design w Prasie Codziennej w 2004 r. przyznaną 4 gazetom przez Society for News Design.
 • „Gazeta Poznańska" została doceniona o w kategorii gazety regionalne za stronę tytułową działu, czołówki specjalne ( śmierć Jana Pawła II) oraz za fotografię.
 • „Gazeta Olsztyńska" również otrzymała Award of Excellence za tytułowe strony specjalne związane ze śmiercią papieża.
W siódmej edycji tego prestiżowego konkursu uczestniczyło 306 gazet z 26 krajów. Konkurs był zorganizowany przez niemieckiego designera prasowego Norberta Küppera, we współpracy z magazynem branżowym „Medium Magazin" z Frankfurtu i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Austriackich.

Głowne nagrody zostały przyznane w 4 kategoriach, plus nagroda specjalna Jury.

 • Najlepszy Design w Dzienniku w Europie
  • Kategoria: Dziennik lokalny
  • „Östersunds Posten", Szwecja
 • Najlepszy Design w Dzienniku w Europie
  • Kategoria: Dziennik regionalny
  • „Kleine Zeitung", Graz, Austria
 • Najlepszy Design w Dzienniku w Europie
  • Kategoria: Dziennik krajowy
  • „The Guardian", Wielka Brytania
 • Najlepszy Design w Dzienniku w Europie
  • Kategoria: wydanie magazynowe
  • „Die Zeit" , Niemcy
  • „Kauppalehti Presso", Helsinki, Finlandia
 • Wyróżnienie Specjalne Jury
  • „Diário de Noticias", Lizbona, Portugalia
Z wyjątkiem „Die Zeit”, wszystkie nagrodzone w tych czterech kategoriach i wymienione powyżej gazety maja format tabloidu. Wszystkie zanotowały lekki wzrost sprzedaży w ostatnich latach. Rekordzistą jest tu „Die Zeit”, który zwiększył sprzedaż trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jury konkursu wyróżnilo dwie gazety stworzone przez 5W Mignon-Media: wspomniany już wyżej „Puls Biznesu" oraz austriacki „Wirtschafts Blatt" (Najlepsza Okładka w Dziennikach Krajowych).

Źródło: Editorial Design (dziękuję za informację Krzysztofowi Sztrajberowi z Łodzi oraz Igorowi Hrywnie z Olsztyna)

Tag:

Brak komentarzy: