Posty

Być szybszym ryzykując pomyłkę, czy publikować informacje sprawdzone, ale później?

Foursquare - Dawid, który pokonał Goliatów internetu: Google, Facebook i Yahoo