Posty

Odszedł Philippe Tesson, mój pierwszy redaktor naczelny i twórca „Le Quotidien de Paris"