2 lipca 2008

Polska firma Software Mind idzie w Web 3.0

Web 3.0 w Polsce? Jeżeli wierzyć dzisiejszej „Rzeczpospolitej", w naszym kraju powstają „nowoczesne technologie wspomagające wyszukiwanie informacji w Internecie". Tworzy je polska firma Software Mind.

Software Mind specjalizuje się w technologiach semantycznych - pisze „Rzeczpospolita". Zastosowane w wyszukiwarkach internetowych pozwalają na rozpoznawanie kontekstu zadawanych im pytań, jak w Web 3.0. Dzięki temu w przyszłości będą szukać nie tylko wskazanych przez internautę słów kluczowych, ale także rozumieć konkretne pytania, np. „ilu obywateli liczy Polska?”.

W obszarze technologii semantycznych, Software Mind deklaruje na swoich stronach internetowych, że chce się rozwijać w trzech kierunkach:

  1. Corporate Semantic Web – obszar B2B, w którym Software Mind będzie świadczyć usługi oraz wytwarzać komponenty w zakresie integracji i analizy informacji przechowywanych w systemach korporacyjnych firm. Rozwiązania takie dadzą pełniejszy i automatyczny dostęp do wiedzy pracownikom korporacji.

  2. Aplikacje wertykalne – obszar B2C w ramach, którego Software Mind planuje tworzyć produkty branżowe dla finansów, medycyny i turystyki, wykorzystujące zastosowanie analizy znaczeniowej. Produkty te umożliwią budowanie nowych jakościowo usług dla konsumentów.

  3. Collective Inteligence – obszar administracji publicznej - Software Mind planuje budowę rozwiązań wykorzystujących wiele rozproszonych źródeł danych, których przetwarzanie, analiza i wnioskowanie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym. Przykładem rozwiązań tego typu są systemy wsparcia zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Co ciekawe, Software Mind już uczestniczy w konsorcjum dziesięciu międzynarodowych firm i ośrodków naukowych, które realizują na zamówienie Unii Europejskiej projekt WeKnowIt. Celem projektu jest wytworzenie nowatorskich technologii umożliwiających wielowymiarową analizę danych pochodzących z różnych źródeł.

Brzmi to bardzo interesująco, wręcz nieprawdopodobnie. Jak pisze „Rzeczpospolita", plany tej krakowskiej spółki są bardzo ambitne. Software Mind chce wejść na GPW, a także na rynek amerykański i brytyjski.

> Wiedzieć więcej:

> Tag: ,

Trzy prezentacje o web 3.0Kiedy komputer zrozumie niewidzialne jeszcze dla niego dane, będzie mógł inteligentnie szukać, „myśleć" i kombinować. Trzy interesujące prezentacje o Web 3.0.

> Wiedzieć więcej:

> Tag: ,