Francja: Dynamiczny rozwoj prasy darmowej

Podczas gdy prasa codzienna we Francji traci czytelników z roku nas rok, prasa darmowa rozwija się w coraz szybszym tempie. Ta tendencja pogłębia się od kilku lat.

  • 960 mln euro - to globalny przychód jaki wygeneruje prasa darmowa (dzienniki i magazyny) w 2006 r., wg firmy badawczej Precepta.
  • 910 mln euro - to globalny przychód wygenerowany przez prasę darmową w 2005 r.
  • 850 mln euro - to globalny przychód wygenerowany przez prasę darmową w 2004 r.
Nie wszystkie segmenty prasy darmowej mają jednak podobną dynamikę wzrostu, stwierdza Precepta. Prasa ogólnoinformacyjna (dzienniki i mgagazyny) rozwijają się najbardziej dynamicznie (70 mln euro przychodów w 2004 r., 130 mln euro przewidzianych w 2006 r.).

Czy mamy tu do czynienia z prawdziwym potencjałem wzrostu czy chodzi tylko o „bańkę spekulacyjną"? Precepta uważa, że nie wszystkie darmowe tytuły mają zapewnioną przyszłość, szczególnie w sytuacji racjonalizacji wydatkow reklamowych. Niektóre z nich znikną z rynku, przewiduje Precepta.

Pozostaną te, które mają rezerwy finansowe (pozwolą im przetrwać w trudnych czasach) oraz stabilny portfel klientów reklamowych zapewniających płynność finansową. Precepta zauważa też, że darmowe tytuły tematyczne, np. o nieruchomościach są coraz bardziej zależne od koniunktury na swoim rynku.

Źródło: AFP (via Yahoo!)

> Tag: , , ,

Komentarze