Polscy internauci lubią TVN, RMF FM, „Gazetę Wyborczą" i „Newsweeka"

Stacja TVN, radio RMF FM, dziennik „Gazeta Wyborcza" oraz tygodnik „Newsweek" to ulubione media polskich internautów – wynika z najnowszego badania nt. „Konsumpcji mediów" zrealizowanego przez firmę Gemius, we współpracy w IAB Polska.

Celem zrealizowanego w listopadzie 2005 roku badania było określenie zwyczajów związanych z używaniem mediów przez internautów. Respondenci pytani byli o wykorzystanie mediów w sposób tradycyjny, jak też poprzez internet.

Zarówno najnowsze wyniki, jak też wyniki badań zrealizowanych w październiku 2004 i w maju 2005 pokazują, że
 • Korzystanie z internetu wśród Polaków nie powoduje spadku zainteresowania tej grupy innymi mediami.
 • Korzystanie z mediów: telewizji, radia, prasy i magazynów oraz internetu wzrasta lub maleje w zależności od sezonu. Im dni krótsze a temperatury na zewnątrz niższe, tym więcej czasu użytkownicy sieci spędzają w domu w towarzystwie nie tylko bliskich, ale także telewizji, radia, czy gazety. Daltego też w listopadzie 2005 r. internauci deklarowali większe zainteresowanie mediami niż w maju 2005 r.
 • Internauci korzystają z mediów zdecydowanie inaczej niż ogół Polaków.
Telewizja

Wg badania Gemius, telewizja jest najpopularniejszym medium wśród internautów. W dniu poprzedzającym badanie 72,8% użytkowników sieci spędziło pewien czas przed telewizorem.

W porównaniu z wynikami z maja 2005 r. oglądalność telewizji wśród internautów na tle pozostałych mediów zanotowała najbardziej imponujący wzrost wynoszący 6,2 punkta procentowego. Oglądanie telewizji jest zatem czynnością najbardziej zależną od sezonowości.

Wśród internautów w listopadzie 2005 najbardziej popularnymi kanałami telewizyjnymi były:
 • TVN (64%),
 • TVP1 (61%),
 • Polsat (60%),
 • TVP2 (54,3%).
Popularność kanału TVN jest wśród internautów ciągle wyższa niż wśród wszystkich Polaków:
 • młodsi badani chętniej oglądają TVN i kanały muzyczne,
 • starsi badani częściej włączają kanały telewizji publicznej (TVP1, TVP2 i TVP3) oraz TVN 24 i kanały dokumentalne.
28,2% wszystkich internautów deklarowało w listopadzie ubiegłego roku, że ogląda telewizję przez internet. Odsetek ten wzrasta systematycznie i w porównaniu z falą majową jest wyższy o 2,3 punkty procentowe, a w porównaniu z październikiem 2004 o 12 punktów procentowych.

Radio

Słuchanie radia w listopadzie 2005 roku deklarowało 57,4% internautów. Najpopularniejszymi wśród użytkowników sieci stacjami radiowymi są:
 • RMF FM (w dniu poprzedzającym badanie słuchało go 39,3% badanych), oraz
 • Radio Zet (33,7%).
Jednak popularność obu tych stacji systematycznie zmniejsza się na korzyść programu 3 Polskiego Radia oraz mniejszych rozgłośni. Wśród wszystkich Polaków znacznie wyżej niż wśród internautów plasuje się PR program 1.

Aż 60,4% badanych deklaruje, że słucha radia przez internet. Radio to drugie najpopularniejsze po dziennikach elektronicznych tradycyjne medium on-line w Polsce. W porównaniu z falą majową odsetek słuchających radia on-line wzrósł o 4,3 punkty procentowe i wyniósł 60,4%.

Prasa codzienna

Najpopularniejsze dzienniki wśród internautów:
 • „Gazeta Wyborcza" (47,1% badanych czytało ją w dniu poprzedzającym badanie). Jednocześnie jest to pismo, dla którego zaobserwowano najwyższy spadek zainteresowania wśród internautów (o 4,8 punkty proc.) w porównaniu z danymi majowymi.
 • „Rzeczpospolita" (18,8%),
 • „Fakt" (15,4%),
 • „Metro" (14,4%), Popularność tego darmowego dziennika systamatycznie rośnie.
 • „Super Express" (12,5%).
 • „Nowy Dzień" (9,3%).
61,2% internautów zadeklarowało, że czyta prasę codzienną przez internet. Częstotliwość czytania prasy internetowej jest wysoka – zaledwie 5,1% badanych deklaruje, że czytało ją tylko raz.

Wyższa częstotliwość czytelnictwa występuje wśród badanych korzystających z internetu codziennie, badanych w wieku 25 i więcej lat oraz wśród mężczyzn.

Najpopularniejszym tygodnikiem wśród internautów był „Newsweek". W listopadzie 2005 ostatnie wydanie czytało 19,4% badanych.

Na czytelnictwo prasy ma wpływ branżowość wydawnictw:
 • Mężczyźni znacząco częściej deklarowali czytanie zwłaszcza „Komputer Świata" (o 12,7% częściej niż kobiety) i „Auto Świata" (o 10,9%).
 • Kobiety z kolei chętniej wymieniały „Galę" (o 11,2% częściej niż mężczyźni), „Przyjaciółkę", (o 9,9% częściej), „Vivę" (o 9,6% częściej) itp.
 • Badani rzadziej korzystają z internetowych wersji tygodników/ dwutygodników (33,2) niż z gazet codziennych (61,2 proc.).
Preferencje korzystania z poszczególnych mediów zmieniają się w zależności od częstotliwości korzystania z internetu. Osoby codziennie korzystające z internetu przedkładają aktywność w sieci nad korzystanie z innych mediów.

Codzienni bywalcy sieci (heavy users) w pierwszej kolejności deklarują przeglądanie stron internetowych. Odsetek deklaracji wyniósł 88,1% czyli o 19,5% więcej niż dla internautów rzadziej korzystających z sieci, a przeglądanie poczty elektronicznej w tej grupie było o 18,9 punktów procentowych wyższe niż wśród pozostałych użytkowników internetu.

W grupie tzw. heavy users - w porównaniu do populacji internautów w Polsce - wyższy jest także odsetek osób deklarujących korzystanie z komunikatorów internetowych. Różnica ta wynosi 17,6 punktów procentowych. Co ciekawe – nie oznacza to ograniczenia korzystania przez nich z mediów tradycyjnych jak telewizja, radio, czy prasa codzienna.

Osoby codziennie korzystające z internetu o wiele częściej też niż ogół internautów korzystają z internetowych wersji mediów tradycyjnych. Różnica w słuchalności radia on-line pomiędzy tzw. heavy users a pozostałymi internautami wynosi 11,4 punktów procentowych, w przypadku czytelnictwa dzienników jest równa nieco ponad 8 punktów procentowych.

Wyjątek stanowi tu telewizja. Jedynie to medium cieszy się wśród osób codziennie korzystających z internetu mniejszą niż u ogółu internautów popularnością.

Wyniki badania wskazują, że internauci nie ograniczają się do jednego źródła pozyskiwania informacji. Najczęściej korzystają ze wszystkich rodzajów przekazów mediowych, przy czym sposób korzystania różnicowany jest przez m. in. wiek, płeć, czy też częstotliwość łączenia się z internetem.

Z tego powodu całkiem uzasadnione wydają się być cross mediowe kampanie reklamowe, których przekaz dociera do odbiorców za pomocą wielu kanałów.

Gemius spodziewa się, że zapoczątkowany trend włączania internetu do kampanii reklamowych stanie się oczywistym standardem, a internauci z daną reklamą spotykać się będą zarówno w telewizji, radiu, czy prasie, bez różnicy w jaki sposób – czy tradycyjnie, czy przez internet – do tego przekazu dotrą.

Dywersyfikacja sytuacji, w których następuje kontakt z reklamą, może niewątpliwie pozytywnie wpłynąć na jej skuteczność, uważa Gemius.

Źrodło: Gemius

> Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze