Amerykanie tworzą Kodeks Dziennikarstwa Obywatelskiego

Amerykańska organizacja National Union of Journalists wydała „Kodeks Dziennikarstwa Obywatelskiego".

Jest to zbiór zasad, jakich powinnny przestrzegać osoby uprawiające dziennikarstwo obywatelskie. Są to często osoby spoza środowiska medialnego, bez przygotowania do uprawiania rzemiosła dziennikarskiego.

„Kodeks" określa m. in. zasady etyki dziennikarskiej, normy moralne do przestrzegania w nowym środowisku dziennikarskim, zasady sprawdzania informacji oraz podstawowe prawa autorskie.

Źródło: journalism.co.uk

> Tag: , , ,

Komentarze