Czy wydawnictwo Hachette przenosi się do internetu?

Hachette jest chyba pierwszym wydawnictwem na świecie, które nie zamierza... już wydawać nowych pism w tym roku. Tak przynajmniej twierdzi Anne-Marie Couderc, zastępczyni dyrektora generalnego grupy Hachette Filipacchi Médias (HFM) i dyrektor generalny prasy magazynowej Hachette we Francji.

W wywiadzie dla Press News, cytowanym przez AFP, Couderc mówi, że „to nie oznacza, że - na marginesie - Hachette nie wypuści kilku nowych tytułów, jak na przykład w segmencie prasy dla dzieci", ale priorytetem nr 1 dla grupy jest teraz internet.

Hachette zamierza „mocno zainwestować" w internet. Celem jest stworzenie stron internetowych dla większości z ok. 40 tytułów Hachette. Korzystanie z tych stron ma być płatne.

Z wywiadu nie wynika czy Hachette zamierza tylko rozwinąć obecność swoich tytułów w internecie, czy przenieść te tytuły całkowicie do internetu i zlikwidować ich wersję papierową, jak zapowiada na przykład wydawnictwo komputerowe IDG. Przedzwoniłem do paryskiej siedziby Hachette w celu uzyskania informacji na ten temat, ale żadna z czterech (!) moich rozmówczyń nie była w stanie nic powiedzieć na ten temat.

Ta nowa strategia multimedialna dotyczy nie tylko Francji, ale też innych krajów, jeżeli wierzyć Philippe Guelton, jednemu z dyrektorów HFM w USA. W wywiadzie dla Adage.com, Guelton twierdzi, że „Hachette chce zwiększyć o 3-4 razy swoje inwestycje w kontent i promocję on-line".

„Startujemy z wdrażaniem strategii cross-platform we wszystkich naszych magazynach", zapowiada Guelton. Nad całą operacją będzie czuwać Marta Wohrle. Będzie miała w swojej gestii rozwój 16 website.

W październiku 2005 r., francuski dziennik ekonomiczny „L'Agefi" zamknął swoje wydanie papierowe, zamieniając je na płatny elektroniczny newsletter w formacie pdf. Równolegle wydaje teraz tygodnik o takiej samej nazwie. Pozwoliło mu to na trzykrotne zredukowanie kosztów. Zaczął nawet zyskiwac nowych czytelników, co nie zdarzyło mu się przez kilka lat z rzedu.

Źródło: AFP (via Yahoo), Adage.com

> , , ,

Komentarze