Gemius dzieli polskich internatów na sześć segmentów

Wśród polskich internautów można wyróżnić sześć segmentów: Laicy, Pragmatycy, Rozrywkowi, Odkrywcy, Gaduły oraz Maniacy komputerowi", czytamy w najnowszym raporcie Gemius SA „Segmentacja użytkowników internetu”. Autorska klasyfikacja została zaprezentowana na konferencji "2k6. Powrót boomu", zorganizowanej przez Internet Standard.

„(...) Sześć segmentów internautów znacząco różni się od siebie pod względem sposobu korzystania z internetu. Zaprezentowane profile nie tylko uzupełniają dotychczasową wiedzę, bazującą przede wszystkim na danych społeczno-demograficznych, ale także ułatwiają formułowanie strategii marketingowych nastawionych na pozyskanie konkretnych grup użytkowników", wyjaśnia Marcin Pery z Gemius.

Jak wynika z raportu Gemius, w sieci możemy spotkać internautów wszechstronnie wykorzystujących zasoby internetu, w przypadku których ciężko jest wyróżnić dominujący cel korzystania z tego medium (Laicy, Odkrywcy, Maniacy komputerowi), jak i tych, którzy wykorzystują internet w jasno określonym celu: do komunikacji (Gaduły), zabawy (Rozrywkowi), bądź celów praktycznych (Pragmatycy).

Niemniej ważnym aspektem w rozróżnianiu internautów jest stopień ich zaawansowania w posługiwaniu się nowymi technologiami, związanymi z dostępem do sieci.

Co ciekawe, omawiane segmenty można równie skutecznie analizować w kontekście cech demograficznych. Największy udział mężczyzn odnotowano w segmencie Maniaków komputerowych - stanowili oni aż 86,2 proc. Z kolei najbardziej zdominowanym segmentem przez kobiety są Laicy (65,1 proc. kobiet).

Jest to wysoki wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż w polskim internecie ciągle utrzymuje się przewaga mężczyzn. Warto również zwrócić uwagę na segment Gaduły, gdzie występuje niemal równowaga obu płci – kobiety stanowią 51,3 proc. a mężczyźni 48,7 proc. W pozostałych grupach przeważają mężczyźni, osiągając udział od 60,9 proc. do 68,0 proc.

Jednak internet to nie tylko informacja, rozrywka i komunikacja. To także coraz częściej miejsce zakupów. Korzystanie z e-commerce, w tym m. in. szukanie ofert i opisów produktów w internecie, dokonywanie zakupów online oraz korzystanie z konta bankowego za pośrednictwem sieci, jest cechą uzupełniającą charakterystykę poszczególnych segmentów internautów.

Jak wynika z raportu Gemius, niezależnie od wyróżnionych segmentów, ciągle jeszcze istnieje znacząca różnica między poszukiwaniem informacji o produktach w sieci, a ich zakupami za pośrednictwem internetu. Najbardziej skłonni do zakupów są Odkrywcy (67,9 proc.), Maniacy komputerowi (62,8 proc.) oraz Pragmatycy (61,5 proc.).

Oto segmentacja polskich internautow wg Gemius:

1. Laicy (28,5% ogółu polskich internautów)
 • 71,4% deklaruje, że w internecie szuka informacji o bieżących wydarzeniach
 • Najkrótsi sta_em, spędzają mało czasu w internecie
 • Używają internetu w domu
 • Nie emocjonują się możliwościami internetu, korzystają w ściśle określonym celu
 • Najmniej wyedukowani internetowo

2. Pragmatycy (24,1%)
 • 76,2% z nich szuka interesujących oferty lub opisy produktów
 • Aktywni internauci, z najdłuższym stażem
 • Korzystają z internetu w pracy
 • Szukają opisów produktów, informacji gospodarczych
 • Nie korzystają z blogów, chatów, grup dyskusyjnych
 • Świadomi użytkownicy sieci

3. Rozrywkowi (15,8%)
 • 77,8% z nich nie wykorzystuje internetu w celu zawodowym
 • Spędzają najmniej czasu w internecie, od niedawna
 • Korzystają z internetu w domu
 • Interesuję się grami i sportem
 • Korzystają z chatów, wysyłają smsy
 • Niezaawansowani informatycznie

4. Odkrywcy (9,7%)
 • Dla 84,7% z nich internet to zabawy i rozrywki, a 95,2% śledzi bieżące wydarzenia
 • Najbardziej aktywni, z najdłuższym stażem
 • Używają internetu zarówno w pracy, jak i po godzinach
 • W internecie komunikują się, bawią oraz szukają informacji politycznych, gospodarczych
 • Świadomi użytkownicy sieci

5. Gaduły (19,1%)
 • 98,3% respondentów z tej grupy używa komunikatorów internetowych
 • Aktywni internauci, o stażu w internecie od 1 roku do 5 lat
 • Korzystają z internetu także w szkole/na uczelni oraz u rodziny/znajomych
 • Średnio zaawansowani informatycznie

6. Maniacy komputerowi (3,7%)
 • 78,5% z nich aktywnie korzysta z grup i/lub list dyskusyjnych
 • Aktywni internauci, z najdłuższym stażem
 • Korzystają z internetu wszędzie: w domu, w kawiarenkach internetowych, w szkole/na uczelni, u rodziny
 • Świadomi użytkownicy sieci
Źródło: Gemius

> Tag: ,

Komentarze

Anonimowy pisze…
Krzysztofie, czy dysponujesz dokładniejszymi danymi, jak te grupy wyglądają w dużych miastach itp..