23 lutego 2006

TNS OBOP dzieli czytelników czasopism na 5 kategorii

Ponad połowa Polaków (54%) zamierza regularniej i dokładniej czytać te czasopisma, które już zna, a co trzeci (33%) planuje zaglądać do większej liczby magazynów, niż obecnie, informuje TNS OBOP.

Co piąty badany (20%) chce w ogóle zrezygnować z czytania i przeglądania czasopism, wynika z opublikowanego monitoringu kupowania i czytania prasy, przeprowadzonego przez TNS OBOP w czerwcu 2005 r.

Na podstawie monitoringu TNS OBOP wyróżnia pięć różnych typów czytelników czasopism:
  • Zaangażowani – to czytelnicy, którzy zamierzają regularniej i dokładniej czytać znane sobie czasopisma, ale nie zamierzajà rozszerzać listy tytułów;
  • Zachłanni – to osoby, które zamierzają regularniej i dokładniej czytać znane sobie czasopisma, ale chcą również zaglądać do większej ich liczby;
  • Inercyjni – to ci, którzy niczego nie zamierzają;
  • Dezerterzy – to osoby, które zamierzają w przyszłości częściej rezygnować z czytania i przeglądania czasopism.
  • Konwertyci – to ci, którzy zamierzają zaglądać do większej liczby czasopism niż dotychczas, ale nie zamierzają regularniej i dokładniej czytać tych już sobie znanych.
Najwięcej (29%) jest zaangażowanych, nieco mniej inercyjnych (27%) i zachłannych (25%), a najmniejszą grupę stanowią dezerterzy i konwertyci (odpowiednio 11% i 8%).

Proporcje pomiędzy różnymi typami spodziewanych zachowań czytelników przedstawiają się jednak odmiennie wśród zwolenników różnych tytułów:
  • Najbardziej zaangażowanych czytelników mają tygodniki „Wprost" (36%) i „Pani Domu" (34%).
  • Najwięcej „zachłannych”, czyli zamierzających zaglądać też do innych czasopism, jest natomiast wśród czytelników „Newsweeka" (41%) i „Tiny" (39%).
  • Najwięcej dezerterów znajdziemy wśród sympatyków „Tele Tygodnia" i „Przyjaciółki" (13%).
Źródło: TNS OBOP

> Tag: , , ,

Brak komentarzy: