Czytelnicy czytają więcej tekstu w internecie niż w gazecie

Czytelnicy czytają więcej tekstu w internecie niż w gazecie. To zaskakujący rezultat badań Poynter Institute’s Eyetrack, zaprezentowany na konferencji American Society of Newspaper Editors.

Badani czytali średnio 77% tekstu w internecie, 62% tekstu w gazecie formatu broadsheet (jak „Rzeczpospolita") i 57% w gazecie formatu tabloid.

Badanie objęło 600 czytelników czterech różnych gazet (w tym dwa tabloidy: „Rocky Mountain News" i „Philadelphia Daily News" oraz dwa broadsheety: „St. Petersburg Times" i „The Star-Tribune") oraz dwóch witryn internetowych gazet („Times" i „Star-Tribune"). Zostało ono przeprowadzone przy pomocy urządzenia monitorującego ruchy oka.

> Zródło: Editors Weblog

> Tag: , , ,

Komentarze