GUS tworzy portret polskich internautów

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki badania „Wykorzystanie technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2006 r.". Badania te obejmują okres od 2004 do 2006 r.

Wg GUS:
 • W 2006 r. liczba gospodarstw domowych dysponujących telefonami komórkowymi (74%) przewyższyła liczbę gospodarstw posiadających telefony stacjonarne (72%).
 • W 2006 w komputery było wyposażonych 45% gospodarstw domowych.
 • W 2006 r. Dostęp do Internetu posiadało 36% gospodarstw domowych.
Najwyższy poziom wyposażenia w telefony komórkowe, komputery i Internet można
zaobserwować wśród gospodarstw domowych o najwyższych dochodach, usytuowanych w dużych miastach i posiadających dzieci na utrzymaniu.

Głównym powodem nieposiadania dostępu do Internetu w 2006 r. był brak potrzeby (u 43%
gosp. dom.), w drugiej kolejności – koszty sprzętu i dostępu (36% i 35%), potem brak umiejętności (19%).

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2006 r. posiadało 22% gospodarstw domowych; był on znacznie zróżnicowany ze względu na dochody (najsilniejszy czynnik różnicujący), miejsce zamieszkania i obecność dzieci w rodzinie.

UŻYTKOWNICY INDYWIDUALNI

Kompetencje informatyczne Polaków
 • W 2006 r. jedna trzecia mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata (prawie dziesięć milionów) samodzielnie rozwijało swoje kompetencje informatyczne przez praktykę.
 • Stronę internetową potrafiło stworzyć 8% osób w Polsce (około dwóch milionów), a napisać program komputerowy - 5% (półtora miliona).
 • Kompresować (pakować) pliki umiało 17% populacji, czyli ok. pięciu milionów osób.
Kto i jak korzysta z Internetu
 • W 2006 r. 43% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata korzystało regularnie (tzn. co najmniej raz w tygodniu) z komputerów, a 34% - z Internetu.
 • Najwięcej osób regularnie korzystających z Internetu odnotowano wśród uczniów i studentów (81%), osób z wyższym wykształceniem (72%) oraz mieszkańców dużych miast (48%).
Cel korzystania z Internetu
 • Badania z trzech ostatnich lat pokazują, że użytkownicy Internetu korzystają z niego głównie w domu.
 • Najpopularniejszym celem korzystania z Internetu (poza działalnością zawodową) jest używanie poczty elektronicznej – 27% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata korzystało z sieci do wysyłania i odbierania e-maili w 2006 r.
 • Drugim pod względem popularności celem było wyszukiwanie informacji o towarach i usługach – jedna czwarta całej populacji (ponad siedem milionów osób) korzystała z takiej możliwości.
 • W 2006 r. ponad połowa internautów w wieku 16-74 lata (56%) była zainteresowana kontaktowaniem się z urzędami przez Internet.
Kto i co kupuje w Internecie
 • W 2006 r. odsetek kupujących przez Internet wśród wszystkich osób w wieku 16-74 lata wyniósł 12%.
 • Najczęściej kupowane przy pomocy Internetu towary to książki i czasopisma; nabyło je w tym roku niemal 5% tej populacji (ponad milion osób).
 • Całkowita wartość zakupów internetowych w 2006 r. przekroczyła dwa miliardy siedemset milionów złotych, co oznacza, że statystyczny mieszkaniec Polski w wieku 16-74 lata wydał prawie 100 zł na towary zamówione przez Internet. Ponieważ jednak tylko 12% z ogółu osób w tym wieku kupowało poprzez Internet w 2006 r., to na każdego internautę przypada średnio ponad 750 zł.
PRZEDSIĘBIORSTWA (o liczbie pracujących co najmniej 10 osób)

Internet w firmach
 • W 2006 r. 93% przedsiębiorstw wykorzystywało w swojej działalności komputery, 89% miało dostęp do Internetu, a ze stałych połączeń szerokopasmowych korzystało 46%.
 • Najbardziej zaawansowanym pod względem dostępu do Internetu działem gospodarki w Polsce jest sektor finansowy, gdzie wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu w 2006 r. dysponowały siecią globalną.
Jak łączymy się z Internetem
 • Struktura rodzaju dostępu do Internetu w przedsiębiorstwach zmieniła się zasadniczo w ciągu ostatnich 3 lat.
 • W 2004 r. 52% przedsiębiorstw łączyło się z siecią poprzez modem analogowy, a niespełna 28% dysponowała szerokopasmowym łączem stałym.
 • W roku 2005 zaobserwowano równowagę pomiędzy tymi dwoma rodzajami połączeń z Internetem.
 • Natomiast w 2006 r. odnotowano istotną różnicę na korzyść połączeń szerokopasmowych (46%), których używa już blisko połowa przedsiębiorstw w Polsce (34% przez modem analogowy).
 • W 2006 r. z połączeń szerokopasmowych z Internetem korzystały najczęściej firmy informatyczne (87%), przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością filmową, radiową i telewizyjną (81%) i pośrednictwem finansowym (80%), a najrzadziej – firmy budowlane (40%), przetwórstwa przemysłowego (42%) oraz hotelarsko-turystyczne (44%).
 • W latach 2004-2006 niemal dwukrotnie (z 22 do 43%) wzrosła liczba przedsiębiorstw dużych dysponujących bezprzewodowym dostępem do Internetu.
 • Z takiego dostępu korzystało 14% ogółu przedsiębiorstw w 2006 r.
Jak się zabezpieczamy
 • Najczęściej stosowanym narzędziem zabezpieczającym system informatyczny i dane przedsiębiorstw były programy antywirusowe wykorzystywane w 2006 r. przez 91% jednostek z dostępem do Internetu.
 • Drugie w kolejności były systemy zaporowe (firewalls) w postaci sprzętu lub oprogramowania, które posiadało 43% przedsiębiorstw z dostępem do Internetu.
Jak pracownicy korzystają z Internetu
 • 38% ogółu pracowników przedsiębiorstw wykorzystywało w swojej pracy komputer (przynajmniej raz w tygodniu) w 2006 r. (podobnie jak w 2005 r.).
 • Wykorzystanie Internetu do kontaktów z organami administracji publicznej przez przedsiębiorstwa sukcesywnie zmniejsza się - w styczniu 2004 r. 74% przedsiębiorstw przyznało, że kontaktowało się z urzędami przez Internet, a w 2005 r. - 61%.
 • W 2005 r. towary i usługi przez Internet zamawiało 23% przedsiębiorstw.
 • W 2005 r. sprzedaż internetową prowadziło 7% przedsiębiorstw.
> Źródło: GUS (via blog Prawo Vagla)

> Tag: , ,

Komentarze

Anonimowy pisze…
To były cytaty ze skróconej notatki, a pełny raport tu: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3067_PLK_HTML.htm