Index Copernicus łączy się z Mediapolis

Index Copernicus S. A., notowany na New Connect od kwietnia 2008 r., rozpoczyna w maju 2008 r. proces połączenia z Mediapolis Sp. z o.o.

Index Copernicus jest twórcą i operatorem międzynarodowego serwisu informacyjno-społecznościowego dla naukowców. Mediapolis jest firmą specjalizującą się w doradztwie dla mediów i w komunikacji marketingowej print&on line, którą mam przyjemność zarządzać od dziesięciu lat.

Połączenie firm nastąpi w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest unia personalna: Rada nadzorcza Index Copernicus mianowała mnie z dniem 23 kwietnia 2008 r. na stanowisko prezesa Index Copernicus. Obecny prezesa spółki, dr Marek Graczyński, twórca serwisu, obejmie funkcję wice-prezesa.

Drugim etapem będzie utworzenie holdingu Index Holding, który powstanie w lipcu 2008 r. Będzie on notowany na New Connect.
„Obydwie firmy widzą w połączeniu szansę na rozwój, gdyż znakomicie się uzupełniają. Nasze firmy muszą rosnąć, a połączenie pozwoli nam przyśpieszyć rozwój w jednolitej i dynamicznej strukturze. Chcemy wspólnie rozwinąć usługi i produkty platformy internetowej. Usługi te, np. grupy dyskusyjne czy narzędzia do rekrutacji uatrakcyjnią Index Copernicus w oczach naukowców, firm rekrutacyjnych lub innowacyjnych firm zainteresowanych rozwojem poprzez badania naukowe. Mamy w planach nowe projekty, ale jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić bardziej szczegółowo" - mówi Marek Graczyński.
„Index Copernicus i Mediapolis rozpoczynają prace nad strategią biznesową i marketingową holdingu na początku maja 2008 r. Planujemy m. in. dalszy rozwój Index Copernicus w kierunku zaawansowanego portalu społecznościowego i uruchomienie wersji polskiej serwisu, dynamiczny rozwój wydawnictw specjalistycznych oraz uruchomienie nowych projektów print i on line, które będą realizowane przez Mediapolis" - mówi Krzysztof Urbanowicz.
Oprócz ww, w skład zespołu, który opracuje plan rozwoju holdingu wejdzie również Tomasz Właszczuk, jeden z współtwórców serwisu, oraz zewnętrzni konsultanci z Polski i zagranicy.

Spółki nie wykluczają w ramach holdingu nowej emisji akcji celem pozyskania środków na dalszy rozwój i na realizację nowych projektów.

> Wiedzieć więcej o Index Copernicus i Mediapolis

Index Copernicus
Index Copernicus, stworzony w 1999 r., to międzynarodowy, zamknięty serwis internetowy dla naukowców. Jest systemuem społecznościowo-informacyjnym na pograniczu Web 2.0 i Web 3.0. Dzięki zastosowaniu opracowanej platformy "wirtualnych grup badawczych" umożliwia on realną, międzynarodową współpracę naukowców przy projektach badawczych. Index Copernicus wykorzystuje chronioną patentami technologię algorytmów i jest również dostawcą syntetycznej informacji opartej na analizie dostępnej literatury, grantów badawczych, patentów oraz konferencji naukowych.

Mediapolis
Mediapolis, stworzona w 1998 r., jest agencją specjalizującą się w doradztwie dla mediów oraz w komunikacji marketingowej w sferze Internetu: od blogów i portali internetowych do magazynu firmowego, prowadzonych przy wykorzystaniu nowych narzędzi i technologii Web 2.0, jak np. wideo online, podcastów, wiki czy RSS, i technik dziennikarstwa wizualnego. Prowadzi też działalność wydawniczą, projektową i szkoleniową.

> Wiedzieć więcej:
> Tag: , , , ,

Komentarze