Index Copernicus to międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców stworzony przez Polaków

Index Copernicus*, który zadebiutował na New Connect 8 kwietnia 2008 r., jest stworzonym przez Polaków globalnym serwisem społecznościowym dla naukowców.

Służy w nawiązywaniu kontaktów i ocenie dorobku pracy badaczy
. Myślą przewodnią jego twórcy, dr Marka Graczyńskiego, było stworzenie serwisu za pomocą którego naukowcy o podobnych zainteresowaniach mogliby nawiązywać ze sobą kontakt.

Serwis ruszył w listopadzie 2006 roku. Został nazwany od nazwiska Mikołaja Kopernika, jednego z największych polskich uczonych.

Dzięki zastosowaniu opracowanej platformy „wirtualnych grup badawczych” umożliwia na przekór przeszkodom geograficznym realną, międzynarodową współpracę naukowców przy projektach badawczych.

Do serwisu dostać się można jedynie poprzez szczegółową weryfikację. Administratorzy strzegą bezpieczeństwa umieszczonych na nim informacji. Jego użytkownikami są głównie specjaliści z zakresu nauk biomedycznych, ale wciąż przybywa matematyków, fizyków czy chemików. Znajduje się wśród nich wielu Amerykanów, uczonych z Europy (2,5 tys. Polaków) i Azji.

Aktualnie Index Copernicus posiada ponad 300 tysięcy użytkowników. Każdy użytkownik ma własny profil. Dzięki temu osoby o podobnych zainteresowaniach naukowych bez problemu mogą się odnaleźć. Mało tego, mogą również porównać swoje osiągnięcia z innymi, dzięki opatentowanej w USA metodologii analizy dorobku naukowego.

Index Copernicus jako jedyny na świecie analizuje potencjał naukowca lub grupy naukowej w oparciu o 15 elementów aktywności zawodowej (metodologię tę Index Copernicus opatentował w USA). Pod uwagę bierze przede wszystkim aktywność badawczą i innowacyjną, taką jak wykonane granty lub przedłożone patenty, a także uzyskane tytuły i stopnie naukowe, członkostwo i pozycję zawodową w instytucjach naukowych, prowadzenie doktorantów oraz czynny udział w kongresach i spotkaniach naukowych.

Warto wiedzieć, że wieloparametryczna analiza dokonań naukowych znajduje coraz szersze zainteresowanie, zarówno w Unii Europejskiej, USA, jak i u nas w kraju. Na podstawie uzyskanych danych system tworzy unikalne rankingi naukowców i grup naukowych.

Pozostałe obszary działalności systemu to umożliwianie i organizacja międzynarodowej współpracy naukowej, także w zakresie badań naukowych, prowadzonych przez przemysł lub dla niego. Index Copernicus opracowuje i dostarcza każdemu z zarejestrowanych uczestników informacji, która potrzebna jest mu w codziennej pracy w postaci: literatury, zgłoszonych patentów, możliwości uzyskania grantu, wolnego miejsca pracy w grupie badawczej, laboratorium czy uniwersytecie - a wszystko jest dostosowane do potrzeb danego naukowca.

Co ważne, w przypadku Index Copernicus to informacja znajduje zainteresowanego, a nie odwrotnie - po opisaniu swojego profilu zawodowego system wyszukuje informacje, które odpowiadają zainteresowaniom badawczym użytkownika.

Przynależność do indeksu jest bezpłatna. Kosztuje natomiast obecność w wirtualnej grupie badawczej (100 euro rocznie za osobę) oraz analiza potencjału naukowego danej instytucji.

Index Copernicus może się pochwalić wieloma sukcesami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Należy do nich między innymi umowa ze State University of New York czy firmą Beijing Guideline, która ma wyłączność na ocenę wartości naukowej uczonych w Chinach. W przyszłości Copernicus spodziewa się przynajmniej potrojenia portfela zamówień. Z wersji testowej rozwiązań Copernicusa z zadowoleniem korzystają również unijne instytucje, odpowiedzialne za przyznawanie grantów na badania naukowe.

W Index Copernicus warto inwestować, ponieważ firma nie ma bezpośredniej konkurencji na świecie. Istnieją oczywiście firmy czy serwisy, które zajmują się analizą osiągnięć naukowych, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie, pod zaledwie kilkoma aspektami lub na podstawie nie do końca zweryfikowanych informacji, np. ogólnodostępnych w Internecie.

Stosowana przez IC metodologia jest chroniona patentami w USA, a korzystające z niej instytucje w różnych krajach z powodzeniem wykorzystują ją w swej działalności. Dane Index Copernicus są zweryfikowane, wieloaspektowe i wielodyscyplinarne. Ponadto, proponowane przez Index Copernicus usługi są i będą coraz bardziej potrzebne. W samych tylko USA finansowanie celów naukowych osiąga pułap 800 miliardów dolarów rocznie. Do tego dochodzą Chiny i cała Unia Europejska.

Potencjał rynku na świecie jest ogromny. Może on być oszacowany następującymi liczbami:
  • amerykańska National Science Foundation podaje, że w USA wydatkowano w roku 2006 kwotę 323 miliardy USD na prowadzenie prac badawczych (R&D);
  • w roku 2003 kraje azjatyckie wydały sumę 230 miliardów USD na prowadzenie prac badawczych (R&D);
  • w samych Chinach przyrost nakładów na R&D wyniósł 17 mld USD, z 77 mld w 2003 do 94 mld USD w 2004 roku;
  • w roku 2003, 25 krajów - obecnych członków Unii Europejskiej - wydało łącznie kwotę 210 miliardów USD na prowadzenie prac badawczych (R&D);
  • w Unii Europejskiej w chwili obecnej przewidziane jest wydatkowanie 5% budżetu R&D na infrastrukturę naukową, której częścią są usługi oferowane przez Index Copernicus.

O tym, że podobne narzędzie jest potrzebne, przekonuje jego sukces. Od początku istnienia, od listopada 2006 roku, rośnie liczba użytkowników. Według szacunków w ciągu dwóch lat osiągnie ona prawie 2 mln naukowców. System działający w języku angielskim został już przetłumaczony na chiński, trwają przystosowania do wersji polskojęzycznej.

Index Copernicus ma ogromne szanse na wygranie przetargu ogłoszonego przez European Research Council (ERC - Europejską Radę do spraw Badań Naukowych). Jeśli spółka wygra przetarg, to wykonałaby dla ERC system wspomagający wybór naukowców, którym organizacja przyzna granty naukowe na badania.

Poza analizą potencjału naukowca lub grupy badawczej, Index Copernicus zajmuje się również wyglądającym bardzo obiecująco zarządzaniem badaniami klinicznymi leków. W zeszłym roku Index Copernicus wykonał pierwsze badania kliniczne leków z wykorzystaniem technologii VRG. Index wydaje również publikacje naukowe, jest to 10 tytułów, w tym kilka o zasięgu międzynarodowym.

* Disclosure: Od dziś dołączam oficjalnie do zespołu Index Copernicus.

> Wiedzieć więcej:
> Tag: , , ,

Komentarze