21 sierpnia 2008

Index Copernicus podpisuje umowę z Google

Notowana na rynku New Connect Spółka Akcyjna Index Copernicus International* podpisała umowę z amerykańską firmą Google Inc. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie digitalizacji czasopism naukowych na potrzeby specjalistycznej wyszukiwarki Google – Google Scholar.

Celem współpracy jest udostępnienie mało znanych wyników badań i prac naukowych, które do tej pory pozostają zamknięte w drukowanych wersjach czasopism składowanych na półkach bibliotek i wydawców, są zatem w zasięgu bardzo wąskiego kręgu osób.

W ramach porozumienia Index Copernicus będzie pozyskiwał czasopisma z całego świata, które – po ich ocenie - będą przekazywane do Google. Zdigitalizowana i zindeksowana treść tych czasopism będzie ogólnodostępna w serwisach Google (Google, Google Scholar, Google Books) oraz w Index Copernicus.

Google współpracuje z wieloma wydawnictwami na świecie. W ramach współpracy digitalizacja jest bezpłatna dla wydawcy czasopisma, a wszystkie koszty z tym związane pokrywa Google.

Index Copernicus prognozuje, że na skutek podpisanej umowy nastąpi znaczący wzrost popularności jego serwisów dla wydawców czasopism naukowych oraz zwiększenie zainteresowania platformą gromadzącą czasopisma i umożliwiającą ich ocenę.

Google Scholar jest darmowym, specjalistycznym serwisem internetowym Google służącym do przeszukiwania publikacji z różnorodnych dyscyplin i źródeł: prac naukowych, książek, opracowań i artykułów, wydawnictw akademickich, wydawnictw organizacji i stowarzyszeń naukowych.

Index Copernicus S.A. to spółka notowana na New Connect od kwietnia 2008 r. Inwestorem strategicznym Index Copernicus wkrótce zostanie Platforma Mediowa Point Group, notowana na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, jedna z najszybciej rozwijających się polskich firm w segmencie medialno-wydawniczym i marketingowo-reklamowym, działającą również na rynku nowych mediów i nowych technologii. Obie spółki podpisały już porozumienie inwestycyjne.

Index Copernicus jest platformą globalnej współpracy naukowej. Jej użytkownikami jest ponad 300 tys. naukowców na całym świecie. Index Copernicus służy również ewaluacji badań naukowych oraz karier akademickich. Platforma IC stanowi też nieocenioną pomoc przy aplikowaniu o granty oraz realizacji projektów badawczych.

W 2007 roku spółka wprowadziła do sieci platformę VRG (Virtual Research Group) zintegrowaną z IC Scientists do wykorzystania we współpracy z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi przy badaniach klinicznych leków. Obecnie finalizowany jest proces połączenia Index Copernicus z firmą Mediapolis, która specjalizuje się w technologii Web 2.0. oraz dostarczaniu e-contentu, prowadzi również działalność wydawniczą w zakresie custom publishing.

> Wiedzieć więcej:

* Rzadko piszę na blogu o moich sprawach zawodowych, ale niecodziennie zdarza się podpisywać umowę z Google.

1 komentarz:

Strefa Piosenki pisze...

GRATULACJE.

Teresa Drozda.