30 września 2008

Mediapolis, Index Copernicus i 5W Mignon-Media

Dziś podjąłem decyzję o wstrzymaniu procesu połączenia Mediapolis i Index Copernicus i o rezygnacji z funkcji prezesa Indexa. Nie dogadaliśmy się biznesowo, może wrócimy kiedyś do rozmów. Tak bywa w biznesie.

Dziękuję wszystkim za współpracę w ramach Index Copernicus. To było dla mnie bardzo interesujące i pouczające doświadczenie. Zobaczyłem jak funkcjonuje rynek NewConnect, częściej wczytywałem się co prawda w Kodeks Handlowy Spółek niż w Gabriela Garcia Marqueza, ale poznałem za to mnóstwo wspaniałych ludzi, no i w końcu niecodziennie podpisuje się umowę z Google (brawo dla Tomka!).

Jestem przekonany, ze Index Copernicus ma duży potencjał. Myślę, że po raz pierwszy od wejścia na NewConnect, dzięki mariażowi z energiczną Platformą Mediową Point Group (70-procentowy wzrost przychodów po pierwszym półroczu 2008 w stosunku do półrocza 2007!!!), Index Copernicus ma sprzyjające warunki do przekształcenia pomysłu w prawdziwy biznes.

Ja wracam do Mediapolis (która dynamicznie się rozwija i potrzebuje mnie teraz bardziej niż kiedykolwiek) i do 5W Mignon-Media.