Katastrofa w prasie amerykańskiejKatastroficzna zapaść - tak określa kryzys w branży prasowej amerykański serwis internetowy Newseum, znany wielu z nas ze względu na publikowane od lat okładki dzienników z całego świata.

Wideo pokazuje m. in. koniec dziennika „Rocky Mountain News". To niestety nie ostatnia gazeta, która znika w USA...

> Wiedzieć więcej:

Komentarze

Anonimowy pisze…
Warto przybliżyć tu myśl U. Eco. Stwierdził on, iż ludzie czytają coraz więcej, mimo braku widocznych wskaźników takich jak sprzedaż prasy czy książek. Warto zwrócić uwagę, że ekonomia nowych mediów nie została jeszcze dokładnie opisana. Brak badań przeprowadzonych na stałych czytelnikach danego tytułu, może przyspieszyć katastrofę finansową. Skoro poniesiony koszt dotarcia do klienta został wysłany, w przestrzeń gdzie nie ma odbiorcy, to tych pieniędzy nikt nie wróci. Tak naprawdę można by wysunąć hipotezę, że zbyt powolne rozwijanie e-papieru odciąga odbiorców od prasy. Gdyby taki nośnik informacji szybciej wkraczał do naszych domów, dziś kolportaż prasy funkcjonowałby na zupełnie innych zasadach. Dystrybucja GSM. Stali czytelnicy mogliby prenumerować swoje ulubione czasopisma i czytelnicy przypadkowi kupowaliby prasę wprost z pierwszej strony kolportera. Podsumowując: czy spełnia się scenariusz – Zabawić się na śmierć? I fakt, że informacja się nie opłaca? Na szczęście Polska to biedny kraj a gazeta służyła już nie raz do obwijania kiełbasy. Myślę, że doczekamy się e-papieru.