Dlaczego Google lubi słowa przejściowe w artykułach online?


W komunikacji ustnej przejścia dokonywane są częściowo przez intonację i język niewerbalny mówcy. 
W języku pisanym tę rolę pełnią słowa przejściowe. Są jak mosty między innymi słowami w zdaniu i między akapitami. To wyższa szkoła jazdy w pisaniu tekstów. 

Słowa przejściowe (ang. transitional words) ułatwiają czytelnikom śledzenie myśli i argumentów autora, tworząc płynne i logiczne przejścia.

Oto kilka kluczowych cech słów przejściowych:

 • Łączenie pomysłów: Słowa przejściowe pomagają w łączeniu poszczególnych pomysłów w tekście, tworząc logiczną sekwencję myśli.

 • Wyjaśnianie związków: Pomagają one w wyjaśnianiu związku między różnymi częściami tekstu. Na przykład mogą wskazywać na przyczynę i skutek, kontrast, lub dodawać informacje.
 • Poprawa przepływu tekstu: Ułatwiają płynny przepływ tekstu, sprawiając, że jest on bardziej zrozumiały i przyjemny w czytaniu - to technika "Narrative Flow".
 • Różnorodność Funkcji: Mogą pełnić różne funkcje, takie jak sygnalizowanie czasu (np. "następnie"), podsumowania (np. "w skrócie"), podkreślenia (np. "rzeczywiście"), lub wnioskowania (np. "z tego powodu").

Google ceni słowa przejściowe w artykułach online z pięciu głównych powodów:

 1. Poprawa Czytelności: Słowa przejściowe, takie jak "jednak", "ponadto", czy "w rezultacie", ułatwiają zrozumienie tekstu. Pomagają one czytelnikowi płynnie przechodzić od jednego pomysłu do drugiego, co jest szczególnie ważne w przypadku długich i złożonych artykułów.

 2. Struktura i Organizacja: Używanie słów przejściowych pomaga w organizacji treści. Google docenia treści dobrze zorganizowane, ponieważ ułatwiają one użytkownikom i algorytmom wyszukiwania zrozumienie głównych punktów artykułu.
 3. Doświadczenie Użytkownika: Google kładzie duży nacisk na doświadczenia użytkowników. Teksty, które są łatwe do przeczytania i zrozumienia, zwiększają satysfakcję użytkownika, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania.
 4. Pomoc w Kontekstualizacji: Słowa przejściowe mogą również pomóc w kontekstualizacji treści, co jest ważne dla algorytmów Google w zrozumieniu, jak różne części tekstu są ze sobą powiązane.
 5. SEO i Znaczniki Semantyczne: Chociaż same słowa przejściowe nie są bezpośrednim czynnikiem rankingowym w SEO, przyczyniają się do ogólnej jakości treści. Google wykorzystuje zaawansowane techniki NLP (Natural Language Processing), aby zrozumieć i ocenić jakość treści, a dobrze napisany tekst z naturalnym użyciem słów przejściowych jest lepiej oceniany.

Pamiętaj jednak, że nadmiar słów przejściowych lub ich niewłaściwe użycie może wpłynąć negatywnie na jakość treści, czyniąc ją sztuczną lub trudną do zrozumienia. Ważne jest, aby stosować je umiejętnie i z umiarem.

Oto dziesięć zdań ze słowami przejściowymi, które mogą posłużyć jako przykłady:

 • "Ponadto, nowe technologie oferują szanse na innowacje w wielu branżach, pozwalając firmom na lepsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku."
 • "W konsekwencji, wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia doprowadził do zwiększenia sprzedaży produktów ekologicznych."
 • "Z drugiej strony, istnieją również wyzwania związane z adaptacją tych technologii, takie jak potrzeba szkolenia pracowników."
 • "Przykładowo, w przemyśle motoryzacyjnym obserwuje się szybki rozwój pojazdów elektrycznych."
 • "Mimo to, wiele firm wciąż opiera swoje strategie na tradycyjnych metodach produkcji."
 • "W rezultacie, zmieniające się preferencje konsumentów mają bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju rynku."
 • "Jednakże, nie należy ignorować istotnych aspektów związanych z ochroną środowiska."
 • "Ostatecznie, podejmowane decyzje biznesowe powinny uwzględniać zarówno aspekty ekonomiczne, jak i etyczne."
 • "Niemniej, rozwój technologii oferuje również nowe możliwości dla przedsiębiorców."
 • "Podsumowując, właściwe stosowanie słów przejściowych jest kluczowe dla tworzenia spójnego i przekonującego tekstu."

Każde z tych zdań wykorzystuje różne słowa przejściowe, aby pokazać, jak mogą one ułatwić zrozumienie związków między pomysłami, a także poprawić płynność i logiczność tekstu.

Komentarze