Czy ChatGPT ma pamięć roboczą i długotrwałą?Czy ChatGPT ma pamięć roboczą i długotrwałą? To pytanie pada często na moich szkoleniach ze sztucznej inteligencji.

Nie ma. Tak naprawdę, ChatGPT pamięta niewiele:

1. ChatGPT nie przechowuje informacji między sesjami. Każde zapytanie traktowane jest jako oddzielna sesja, bez dostępu do historii wcześniejszych konwersacji (chyba że konwersacja jest kontynuowana w ramach jednej sesji i odpowiednie konteksty są dostępne). Za każdym razem, czyli z każdą nową sesją, to tabula rasa. Są sprytne sposoby, by go reaktywować w nowej sesji i stosuję je regularnie z dobrym rezultatem.

2. W ramach pojedynczej sesji ChatGPT utrzymuje pewien "kontekst" konwersacji, co oznacza, że może odnosić się do informacji podanych wcześniej w trakcie tej samej interakcji. Jednak ta pamięć kontekstowa jest ograniczona i nie przechowuje informacji na stałe. Czyli też nic nie pamięta. Tu też trzeba wiedzieć jak mu przypomnieć, o czym rozmawiamy.

3. ChatGPT ma ograniczoną zdolność do "pamiętania" informacji podanych w ramach jednej sesji. Jest to ograniczone do kilku ostatnich wiadomości lub do określonej liczby słów. Dlatego ja stosuję 2-3 różne techniki wybudzania ChatGPT i uczę ich na moich szkoleniach.

4. ChatGPT nie "uczy się" na podstawie interakcji z konkretnym użytkownikiem i za każdym razem jak to tłumaczę, wzbudza to duże zaskoczenie, bo ludzie wyobrażają sobie, że ChatGPT to prawdziwa inteligencja, która uczy się jak to maszyny AI powinny się uczyć (Machine Learning). Uczy się, ale nie tego i nie w taki sposób. Jego odpowiedzi są generowane na podstawie predefiniowanego treningu, a nie na podstawie indywidualnych interakcji. Czy to się zmieni? Tak, ale nie wiadomo kiedy.

Podsumowanie

Podsumowując, ChatGPT skutecznie generuje odpowiedzi w czasie rzeczywistym, jednak działa w ramach ograniczonej pamięci kontekstowej i nie posiada zdolności do długotrwałego przechowywania informacji. Podobno dlatego, jak tłumaczy OpenAI, by chronić nasze dane.

ChatGPT to papuga - nie rozumie co mówi i nie uczy się z interakcji z konkretnymi użytkownikami, a jego komunikaty są tworzone na podstawie wcześniej zgromadzonego zestawu danych. Nie wymyśli prochu.

ChatGPT jest więc użytecznym narzędziem w generowaniu języka naturalnego, ale z określonymi ograniczeniami, które warto poznać, by móc skutecznie wykorzystywać go w pracy.

Mnie się jakoś udaje. Pracuję z nim od grudnia 2022 roku i zaoszczędzam 1-3 godziny dziennie. I to codziennie...

#ai #chatGPT

Komentarze