Koniec domu prasy regionalnej Mediatak

Dziś potwierdziły się oficjalnie informacje Media Cafe Polska o rozpadzie domu sprzedaży prasy regionalnej Mediatak.

Po sześciu latach istnienia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Mediatak podjęło dzisiaj jednogłośną uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu procesu likwidacji. Oznacza to, że wszystkie wierzytelności spółki zostaną zaspokojone, a majątek stały spółki będzie sprzedany - poinformowała Polskapresse w komunikacie.

Uchwałę podjęli przedstawiciele właścicieli Mediatak:
  • Mecom Holding Poland A.S.
  • Polskapresse Sp. z o.o.
  • Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft.

Likwidatorem spółki jest Paweł Paśnicki, prezes Mediatak Sp. z o.o. Obsługę tytułów regionalnych, które reprezentowało Mediatak przejęło Biuro Reklamy Polskapresse i Biuro Reklamy Mediów Regionalnych.

Bezpośrednią przyczyną rozpadu Mediatak jest uruchomienie przez Polskapresse w 2007 r. ogólnopolskiego tytułu „Polska The Times"*, do którego nie dołączyli dwaj pozostali udziałowcy Mediatak: Mecom i Rheinisch. Nowy dziennik Polskapresse stał się więc konkurencyjny dla dzienników regionalnych wydawanych przez Mecom i Rheinisch, co przypieczętowało los Mediatak. Dom prasy regionalnej nie mógł jednocześnie pozyskiwać reklamy dla konkurencyjnych dzienników.

Po tekście pt. „Czy Mediatak rozpadnie się jutro?" opublikowanym na blogu w czerwcu 2007 r., kancelaria prawna wynajęta przez Mediatak straszyła Media Cafe Polska reperkusjami prawnymi jeśli nie przestanie pisać o potencjalnym rozpadzie Mediatak.

Jeden z adwokatów tej kancelarii zażądał nawet zdjęcia z blogu tekstów sugerujących, że Mediatak jest w stanie likwidacji lub jest zagrożona likwidacją i suputując, że chodzi o „nieuczciwą konkurencję" ,i że „zostały [one] upublicznione w celu wyrządzenia szkody Mediatak i jej Wspólnikom". Zastanawiałem się nawet czy nie opublikować tych surrealistycznych dokumentów na blogu, by pokazać jak prawnicy mogą narazić siebie i swojego klienta na śmieszność.

* „Polska The Times" łączy w sobie sześć istniejących tytułów regionalnych (Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski), jedną nową edycję warszawską, jedenaście nowo utworzonych wydań w regionach, gdzie nie było dotychczas gazet tego wydawnictwa oraz jeden zewnętrzny tytuł nie należący do Polskapresse, a współpracujący - „Kurier Lubelski".

> Wiedzieć więcej o Mediatak:

> Wiedzieć więcej o „Polska The Times"
> Tag: , , , , , , , , , ,

Komentarze